Zaloguj się

kanban transportowy

transport kanban

Jeden z dwóch podstawowych typów karty kanban. Służydo sterowania zmianą lokalizacji partii elementów. Umieszczony na pojemniku z elementami jest po opróżnieniu pojemnika wycofywany do miejsca, w którym dany element jest produkowany (do dostawcy) i umieszczany na pojemniku wypełnionym zakończonymi elementami. Powoduje to usunięcie znajdującego się na pojemniku kanbana produkcyjnego. Umieszczenie kanbana transportowego na pojemniku świadczy o tym, że znajdujące się w nim elementy są gotowe do przekazania odbiorcy. Inna nazwa: kanban wycofania. Zob. kanban produkcyjny.