Zaloguj się

kanban zlecenia produkcji

production ordering kanban

Zob. kanban produkcyjny.
Zobacz też: