Zaloguj się

kanban zmienny

adaptive kanban

Zob. kanban adaptatywny.
Zobacz też: