Zaloguj się

karta inteligentna

smart card

Zob. karta mikroprocesorowa.
Strony internetowe