Zaloguj się

B2E

Business-to-Emploee

Wymiana informacji drogą elektroniczną pomiędzy firmą będącą zakładem pracy a jej pracownikami.