Zaloguj się

katalog danych / baza danych o produktach/firmach

data pool / data catalogue

Repozytorium (głównie elektroniczne) danych produktów oraz firm.