Zaloguj się

klasa obiektu

object class

Grupa obiektów, która odróżnia się od innych dowolną cechą stałą; np. rodzaj produktu.