Zaloguj się

klasa produktu handlowego

commercial product class

Przypisanie pozycji sprzedażnej do danej grupy dla celów orientacji z punktu widzenia marketingu.