Zaloguj się

B2G

Business-to-Government

Wymiana informacji drogą elektroniczną pomiędzy podmiotem gospodarczym a administracją publiczną.