Zaloguj się

kluczowe mierniki działalności

Key Performance Indicators - KPI

Zbiór mierników istotnych przy monitorowaniu działalności przedsiębiorstwa.