Zaloguj się

kod kreskowy alfanumeryczny

alphanumeric bar code

Kod przedstawiający znaki alfabetyczne i numeryczne oraz znaki interpunkcyjne i specjalne.