Zaloguj się

kod kuponu dla wspólnej waluty

common currency coupon code

Numer identyfikacyjny dla kuponów wydanych w obszarze wspólnej waluty (np. waluta Euro), w którym zastosowana jest struktura danych GS1.