Zaloguj się

kod restrykcji ładunkowej

cargo restriction code

Kod wskazujący, że użycie określonego kontenera jest ograniczone do konkretnego ładunku.