Zaloguj się

kod towarowy

commodity code

Kod stosowany w systemie zharmonizowanym w celu klasyfikowania towarów najczęściej występujących w produkcji i w handlu.