Zaloguj się

kody złożone

Composite Symbology

Kody dwuczęściowe Systemu GS1, w których występuje: część dwuwymiarowa (2D Composite Component: CC-A, CC-B lub CC-C) i część liniowa: EAN/UPC, GS1-128, zastrzeżone do stosowania wg zasad Systemu GS1:
- EAN/UPC Złożony (EAN/UPC Composite),
- UCC/EAN-128 Złożony (GS1-128 Composite),
- RSS-14 Złożony (RSS-14 Composite),
- RSS-14 Spiętrzony (RSS-14 Stacked),
- RSS Ograniczony (RSS Limited).