Zaloguj się

kody zredukowane

Reduced Space Symbols - RSS

Grupa kodów kreskowych GS1 o zredukowanej - zmniejszonej powierzchni, zastrzeżona do stosowania wg zasad Systemu GS1:
- RSS-14,
- RSS-14 Spiętrzony (RSS-14 Stacked),
- RSS Ograniczony (RSS Limited),
- RSS Rozszerzony (RSS Expanded).
Zobacz też: