Zaloguj się

koewaluacja

co-customership

Dosł. współklientyzm. Koncepcja pomiaru osiągów w zakresie rzeczywistej wartości towarów i usług dostarczanych klientom przez dostawcę, na podstawie kryteriów ustalonych przez samych klientów.