Zaloguj się

kolejowy list przewozowy

rail consignment note

Dokument stanowiący dowód zawarcia kontraktu na przewóz towarów koleją.