Zaloguj się

komputerowo wspomagane projektowanie

Computer Aided Design

Projektowanie konstrukcji wyrobu z wykorzystaniem systemu komputerowego wykonującego obliczenia projektowe i/lub rysunki.