Zaloguj się

konferencje żeglugowe

liner conference

Porozumienia typu kartelowego, zawierane między armatorami liniowymi, obsługującymi daną relację przewozową. Celem porozumień konferencyjnych jest eliminowanie konkurencji między armatorami obsługującymi dany szlak morski, głównie przez stosowanie wspólnej taryfy (tzw. taryfy konferencyjne), uzgadnianie warunków przewozu, ustalanie rozkładu rejsów oraz zwalczanie tzw. outsiderów, czyli armatorów nie należących do danej k. ż.