Zaloguj się

konosament lotniczy

airway bill

Zob. list przewozowy lotniczy.