Zaloguj się

konstrukcyjna struktura wyrobu

engineering bill of material

Struktura wyrobu opisana z konstrukcyjnego punktu widzenia. Poszczególne elementy wyrobu grupowane są wg kryteriów technicznych - osobno część mechaniczna, osobno elektryczna i inne.