Zaloguj się

kontener chłodzony i ogrzewany

refrigerated and heated container

Kontener izotermiczny wyposażony w urządzenie chłodzące (czynnik chłodzący mechaniczny lub dający się odnowić) i w urządzenie grzewcze (PN-ISO 830:2001).