Zaloguj się

kontener ogólnego przeznaczenia

general purpose container

Kontener uniwersalny - kontener do różnych ładunków, całkowicie zamknięty i szczelny, ze sztywnym dachem, sztywnymi ścianami czołowymi i podłogą, z co najmniej jedną ścianą czołową z drzwiami, przeznaczony do transportu lotniczego bardzo zróżnicowanych kategorii ładunków.