Zaloguj się

kontener średni

middle size container

Kontener o maksymalnej masie brutto nie mniejszej niż 2500 kg, lecz nie przekraczającej 10 000 kg.