Zaloguj się

kontener typu płytowego

platform-based container

Kontener specjalnego przeznaczenia, bez ścian bocznych, lecz z podstawą identyczną
z podstawą kontenera płytowego lub z:
- niepełną nadbudową i stałymi konstrukcjami czołowymi,
- niepełną nadbudową i składanymi konstrukcjami czołowymi,
- pełną nadbudową.