Zaloguj się

kontenerowa stacja towarowa

Container Freight Station - CFS

Baza, w której (w przypadku eksportu) przyjmuje się od klientów ładunki mniejsze od kontenera (LCL) w celu upakowania ich w kontenerach, albo w której (w przypadku importu) ładunki są wypakowywane z kontenerów i dostarczane klientom.