Zaloguj się

baza magazynowa

warehousing base

Zespół budowli magazynowych wraz z wyposażeniem i budynkami towarzyszącymi, zlokalizowanych na określonym terenie, najczęściej należącym do jednego podmiotu gospodarczego.
Zobacz też: