Zaloguj się

kontenerowy wóz podsiębierny

container straddle carrier

Samojezdny wóz bramowy (unoszący lub piętrzący), wyposażony w trwale połączony z nim spreder, umieszczony między podporami.