Zaloguj się

kontrast symbolu

symbol contrast

1. Wielkość różnicy w odbiciu światła pomiędzy ciemnymi kreskami i jasnymi spacjami czytelnego maszynowo symbolu kodu kreskowego.
2. Różnica współczynnika odbicia pomiędzy punktami o najwyższym i najniższym współczynniku odbicia w profilu odbicia promienia skanującego.