Zaloguj się

konwencja warszawska

Warsaw convention

Konwencja dotycząca unifikacji pewnych reguł międzynarodowego transportu lotniczego, podpisana w Warszawie 12 października 1929, albo poprawka do tej konwencji, zawarta w protokole haskim z 1955, określająca obowiązki stron oraz ograniczenia i/lub zwolnienia dotyczące przewoźników.
Zobacz też: