Zaloguj się

kooperacja technologiczna

farming out, subconctracting

Sytuacja, w której konkretne operacje technologiczne wykonywane są na zewnątrz przedsiębiorstwa ze względu na brak potencjału i/lub specjalistycznej wiedzy koniecznej do ich wykonania.