Zaloguj się

koszty magazynowania

warehousing costs

Koszty związane z magazynowaniem zapasów.