Zaloguj się

koszty produkcyjne

production costs

Koszty związane bezpośrednio z technicznym wytwarzaniem produktu.