Zaloguj się

koszty siły roboczej

labour costs

Koszty wynikające z faktu zatrudniania pracowników.