Zaloguj się

koszty utrzymywania zapasów

stock carrying costs

Całość kosztów ponoszonych wskutek istnienia zapasów w przedsiębiorstwie (utrzymanie bądź dzierżawa magazynów, odsetki od kredytów bankowych, płace magazynierów, starzenie się zapasów, ich ubezpieczenie itp.).
Zobacz też: