Zaloguj się

kraj dysponujący zasobem

resource country

Kraj, w którym składa się zamówienie.