Zaloguj się

kraj przeznaczenia

country of destination

Kraj, do którego są (mają być) docelowo transportowane towary lub kraj, do którego udają się (zamierzają się udać) podróżni.