Zaloguj się

bezpieczne obciążenie robocze

safe working load - SWL

Dopuszczalne obciążenie urządzenia zapewniające jego bezpieczną eksploatację.