Zaloguj się

kraj wyjazdu

country of departure

Kraj, z którego, zgodnie z rozkładem, ma wyjechać lub wyjechał środek transportu.