Zaloguj się

kraj wysyłki

country where consigned

Zob. kraj ekspedycji.
Zobacz też: