Zaloguj się

kupowanie zdolności produkcyjnych

capacity buying

Układ, w którym kupujący - na pewien okres - angażuje konkretną część zasobów dostawcy do produkcji towarów potrzebnych jemu samemu. Kupujący, w odpowiednim czasie, składa zlecenie zakupowe, a w nim określa ilości i terminy dostaw towarów, które mają być dostarczone z zaangażowanych zasobów.