Zaloguj się

liczman

tallyman

Osoba zapisująca ilości ładunku oraz jego stan podczas załadunku na statek lub podczas wyładunku ze statku. Inna nazwa: kontroler ilości ładunku.