Zaloguj się

limity sygnalizacyjne

signalling limits

Określone z góry poziomy związane z konkretną zmienną (np. sprzedażą, zapasami, produkcją), które pełnią rolę sygnału w sytuacji, kiedy wartość konkretnej zmiennej przekracza te poziomy lub ich nie osiąga. Planowanie może być korygowane na podstawie takiego sygnału.