Zaloguj się

liniowy list przewozowy

liner waybill

Zob. morski list przewozowy.
Zobacz też: