Zaloguj się

bezpośrednia zyskowność produktu

direct product profitability - DPP

Zysk osiągany na danym produkcie, otrzymywany po odliczeniu wszystkich przypisywanych mu kosztów.