Zaloguj się

lista pozycji wspólnych

common parts bill of material

Wariant planistycznej struktury wyrobu służący do planowania zapotrzebowania na części wspólne i unifikowane. Jego tworzenie polega na zbudowaniu struktury nie istniejącego w rzeczywistości wyrobu, złożonej z części wspólnych i unifikowanych w wielu pozycjach asortymentowych. Lista pozycji wspólnych uważana jest za specjalną formę modułowego opisu struktury wyrobu. Zob. planistyczna struktura wyrobu, modułowa struktura wyrobu.