Zaloguj się

lista zapasów serwisowych

service stock list

Specyfikacja części i zespołów, które muszą znajdować się w zapasach ze względu na potrzeby serwisu.