Zaloguj się

lokalizacja punktu rozdziału

decoupling point position

Lokalizacja punktu rozdziału determinuje sposób zarządzaniawytwarzaniem i dystrybucją wyrobu. Dla konkretnego wyrobu i rynku wynika ona z rachunku ekonomicznego uwzględniającego rozmiar zapotrzebowania, wartość zapasów, elastyczność dostaw materiałów i cykl wykonania wyrobu. Istnieje pięć typowych lokalizacji punktu rozdziału, które określają równocześnie podstawowe warianty ukształtowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa:
DP-1 - produkcja na magazyn i dostawy z magazynu dystrybucji;
DP-2 - produkcja na magazyn wytwórcy;
DP-3 - montaż na zamówienie;
DP-4 - wykonanie części i montaż na zamówienie;
DP-5 - zakup materiału, wykonanie części i montaż na zamówienie.