Zaloguj się

lokalna umowa dostawcza

local delivery agreement

Umowa dotycząca wspólnej polityki wobec produktu, oparta na porozumieniu typu "współproducenckiego" (co-maker agreement) między dostawcą i klientem, w której - oprócz celów i warunków umowy - uwzględnia się wiele różnych aspektów dotyczących konkretnego produktu.